Privacy statement

In dit statement omschrijft Aldenhof BV hoe zij omgaat met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aldenhof verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  Als u een contactformulier op de website invult, uw CV achterlaat, een vacature aanmeldt, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of ons een e-mail/vraag stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier, van uw bericht, of de inhoud van uw e-mail/vraag nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

De doeleinden van bij het verwerken van uw persoonsgegevens zijn de volgende:

 1. het weergeven van openstaande vacatures;
 2. het matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt;
 3. het zoeken van een passende vacature voor een kandidaat;
 4. het afhandelen van uw sollicitatie/aanmelding/verzoek/bericht/vraag;
 5. het doen van passende aanbiedingen;
 6. het informeren van relaties over onze activiteiten en vacatures, en
 7. het bijhouden van informatie over het gebruik en bezoek van onze website.

Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers zitten alleen in Nederland. De kandidaten zullen altijd te horen krijgen bij welke organisatie zij voorgesteld worden en weten dus precies waar hun persoonsgegevens terecht komen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Aldenhof gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en dataportabiliteit

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aldenhof en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aldenhof.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Aldenhof wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aldenhof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of mail naar info@aldenhof.nl.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 • Aanmelden nieuwsbrief

 • Disclaimer

  Aldenhof werving en selectie, detachering besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aldenhof werving en selectie, detachering is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.